Đừng để thua COVID-19!!

Mặc dù đang trong giai đoạn khó khăn vì dịch COVID-19, những mọi người đều giữ vững tinh thần để tham dự buổi thuyết trình của chúng tôi, thật sự cảm ơn các bạn

Chúng ta có thể cùng nhau trao đổi về tất cả mọi thứ, thật là tốt!!

Mọi người, cố gắng lên nào!!