Bây giờ đến Nhật Bản nào !

Chúng tôi đã đến sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội để tiễn các bạn kỹ sư!

Lúc nào chúng tôi cũng đón các bạn ở Nhật, nhưng nhân cơ hội đến Hà Nội, thật tốt vì có thể tiễn các bạn từ đây!

Phòng chống COVID-19 bằng cách đeo khẩu trang!

Các bạn đi nhé!

Đang thực tập tại công ty ở Nhật♪♪♪

Mọi người đang căng thẳng, nhưng vì có senpai ở đây nên đã an tâm phần nào

Hãy cố gắng nào!