Quy trình

Quy trình từ lúc nhận yêu cầu về nhân sự của Doanh nghiệp đến khi kỹ sư bắt đầu vào công ty làm việc.

STEP1. Yêu cầu về nhân sự

STEP2. Đơn hàng tuyển dụng

STEP3. Tuyển chọn nhân sự

STEP4. Phỏng vấn

STEP5. Tuyển dụng

STEP6. Làm thủ tục xin tư cách lưu trú

STEP7. Xin Visa

STEP8. Nhập quốc và bắt đầu công việc